Transport/ Bulk- en stortgoederen

Slider
Slider
Bulkvervoer

Begin 2000 zagen wij dat er in Limburg een sterke vraag was naar afvaltransport, vandaar de beslissing om JC op te richten.

Aanvankelijk werd er gereden van de overslagplaatsen naar diverse stortplaatsen in België. Geleidelijk aan, door toedoen van de strengere milieuwetgevingen, werden we genoodzaakt transporten uit te voeren naar de omringende landen.

JC is in het bezit van de vergunningen voor afvalvervoer binnen België (Vlaams en Waals gewest), evenals voor geheel Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Het grootste gedeelte van het wagenpark wordt ingezet om de afvalgoederen te vervoeren naar meestal de verbrandingsovens.

In mindere maten worden er ook afzetcontainers getransporteerd voor sommige klanten, dit veelal met container haakwagens.